مطالعات راه و آزادراه

مطالعات راه و آزادراه

پراکندگی پروژه ها


پروژه های انجام شده :

 • مطالعات راه و آزادراه
 • مطالعات مرحله اول آزادراه دريا از آستارا تا سه راهي کلاله
 • مطالعات مقدماتي، فاز اول و فاز دوم آزادراه شهيد كلانتري و ميانگذر درياچه اروميه
 • مطالعات اتصال بزرگراه يادگار امام به آزادراه ساوه
 • مطالعات بهسازي و تعريض محور دسترسي به كارخانه سيمان سبزوار و معادن روداب
 • مطالعات راه اصلي خرامه - نيريز
 • بهسازي و تعريض محور دسترسي به معادن قلعه خرگوشي
 • مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي محور پليس‌راه زنجان- بيجار به دندي-تخت سليمان
 • مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي جاده خرمدره – هيدج
 • مطالعات مرحله اول و دوم کمربندهاي شمالي و جنوبي زنجان
 • مطالعات مرحله اول بهسازي (د - الف) محور ابهر - شمال
 • خدمات مشاوره در زمينه‌هاي تخصصي مهندسي عمران براي پروژه‌هاي بازسازي، بهبود و توسعه‌اي در زمين‌هاي تحت تملک شرکت ذوب آهن اصفهان
 • طراحي و نظارت بر پروژه‌هاي راه و راه‌آهن شرکت فولاد خوزستان (شامل طراحي محوطه، راه و ساختمان)
 • مطالعات مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي مهاباد - سردشت
 • مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي محور سراب – نير
 • مطالعات مرحله اول و دوم بزرگراه بندرطاهري – پرك
 • مطالعات طراحي شبكه راه‌هاي داخلي مجموعه فرهنگي، تفريحي و تجاري هزار و يك شهر تهران
 • مطالعات مرحله اول و دوم راه فرعي فرحزاد به امامزاده‌ داود
 • مطالعات مرحله اول و دوم راه هاي دسترسي معادن در 6 استان
 • مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي راه دسترسي به معادن احمد باش استان کردستان
 • مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي مسير مرودشت- تخت طاووس- ارسنجان
 • مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي مسير جهرم-سيمكان به ميمند
 • مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي محور سه‌راهي غيزانيه - هفتگل- قبرسيد
 • طراحي راه هاي دسترسي تاسيسات تقويت فشار گاز دهشير و ندوشن
 • مطالعات مرحله اول و دوم رفع نقاط حادثه خيز مسير دوتپه (ارتقاء راه ابهر – قيدار)
 • محوطه سازي ايستگاه گاز رساني کيش
 • مطالعات مرحله اول و دوم بزرگراه دوراهي (كلار-دربنديخان به ميدان) در اقليم کردستان عراق
لیست کل پروژه ها