معماری و ساختمان

معماري و ساختمان

پروژه های انجام شده:

پروژه‌هاي سايت فولاد خوزستان:

 • دو طبقه کردن واحد اسناد فني
 • دو طبقه کردن واحد محيط زيست
 • دو طبقه کردن واحد طراحي مهندسي
 • طراحي ساختمان بسيج
 • دو طبقه كردن واحد حفاظت
 • طراحي ساختمان جديد شيفت سرويس زمزم
 • طراحي ساختمان جديد معاونين
 • طراحي دو طبقه كردن ساختمان مخابرات
 • ساختمان جديد مديريت نيروگاه
 • مطالعات بهسازي تالار طوبي
 • مطالعات بهسازي ساختمان حراست
 • مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان مهندسي
 • طراحي ساختمان رستوران مواد اوليه
 • طراحي ساختمان اداري مركز رايانه
 • طراحي ساختمان و توزين 120 تني
 • طراحي ساختمان شيفت سرويس آهك
 • دوطبقه نمودن شيفت سرويس فولاد سازي
 • طراحي ساختمان جديد ديتا سنتر شرکت فولاد خوزستان
 • طراحي آزمايشگاه مرکزي شرکت فولاد خوزستان
 • طراحي سالن جديد همايشهاي شرکت فولاد خوزستان (تالار وحدت)
 • طراحي انبارهاي سرد
 • طراحي بهسازي حفاظتي ساختمان موجود حراست
 • طراحي ساختمان جديد آتش نشاني فولاد سازي
 • طراحي تعميرگاه جديد پاتيل کشها
 • طراحي پل عابر مسير قراضه و سرباره
 • طراحي ساختمان جديد طب صنعتي شرکت فولاد خوزستان
 • طراحي ساختمان جديد راديولوژي در مجتمع مسکوني کارکنان شرکت فولاد خوزستان
 • طراحي ساختمان بهداشت قلعه چنعان
 • طراحي مساجد 200 دستگاه و 300 دستگاه
 • طراحي مجموعه ورزشي چند منظوره 200 دستگاه

پروژه‌هاي معماري شرکت فولاد خوزستان :

 • طراحي نماي جديد ساختمان مدير عامل
 • طراحي نماي جديد ساختمان هاي اداري موجود شرکت
 • طرح جامع زيباسازي شرکت فولاد خوزستان
 • طرح سردرب جديد درب شماره 4
 • طرح زيباسازي فضاي سبز مجتمع مسکوني 200 دستگاه
 • طرح نماد شرکت فولاد خوزستان
 • طرح مسقف سازي پياده رو درب شماره 3
 • طرح مسقف سازي محوطه انباشت و برداشت
  لیست کل پروژه ها