نظارت

نظارت

پراکندگی پروژه هاپروژه های انجام شده نظارت:

  • نظارت بر اجراي قطعاتي از آزادراه تبريز - اروميه
  • نظارت عاليه و کارگاهي قطعه 3 بزرگراه مُهر-لامرد
  • نظارت بر عمليات اجرائي راه‌ دسترسي به معادن ديرکلو شهرستان قروه
  • نظارت بر عمليات بهسازي محور نقده تمرچين و پيرانشهر سردشت
  • نظارت بر اجراي معابر مجموعه هزار و يك شهر
  • مطالعه و نظارت بر احداث راه دسترسي رصدخانه ملي ايران
  • مشاوره و نظارت عاليه و كارگاهي ساخت بارانداز 13 هكتاري شلمچه
  • نظارت بر عمليات اجرايي قطعه دوم جاده زنجان – دندي
  • نظارت عاليه وکارگاهي اجراي زيرسازي معابر و ديوارگذاري توسعه منطقه ويژه اقتصادي شيراز
  لیست کل پروژه ها