پل، تونل و سازه

پل، تونل و سازه

پراکندگی پروژه ها


پروژه های انجام شده پل و تقاطعات غيرهم­سطح:

  • مطالعات مرحله اول و دوم پل‌هاي تقاطع‌هاي غيرهمسطح و بهسازي محور پليس‌راه زنجان- بيجار به دندي-تخت سليمان
  • مطالعات مرحله اول و دوم پل­هاي تقاطع‌هاي غيرهمسطح و بهسازي جاده خرمدره – هيدج
  • مطالعات مرحله اول و دوم پل­هاي تقاطع‌هاي غيرهمسطح کمربندي‌هاي شمالي و جنوبي زنجان
  • مطالعات پايه و تخصصي پل ميانگذر درياچه اروميه
  • طراحي 1 دستگاه پل رودخانه­اي و 8 تقاطع غيرهمسطح آزادراه (اروميه - تبريز)
  • طراحي پل‌هاي تقاطع غيرهمسطح آبادان و راه آهن با ورودي شرکت فولاد خوزستان (3 دستگاه پل)
  • مطالعات احداث تقاطع غيرهمسطح (زيرگذر) جلال آل احمد - شهيد چمران تهران (تقاطع گيشا)
  • مطالعات مرحله اول و دوم پل اسپيرال ورودي مجتمع تفريحي هزار و يک شهر تهران

پروژه های انجام شده تونل :

  • مطالعات مرحله اول و دوم تونل آزادراه اروميه– تبريز در محدوده جزيره اسلامي به طول 4 کيلومتر (2دستگاه تونل)
  • مطالعات مرحله اول و دوم تونل قطعه 5 آزادراه اروميه– تبريز طول 5 کيلومتر (6دستگاه تونل)
  لیست کل پروژه ها