مطالعات راه آهن

مطالعات راه آهن

پراکندگی پروژه ها


پروژه های انجام شده:

  • مشاور همکار در پروژه طرح و ساخت خط دوم راه‌آهن بافق – طبرکوه
  • مشاور همکار در پروژه طرح و ساخت خط دوم راه‌آهن سلطانيه – زنجان
  • مشاور همکار در پروژه طرح و ساخت خط دوم محور ساسان – شبنم
  • مطالعات توجيه اوليه اتصال ريلي بوشهر به شبکه سراسري راه‌آهن
  • مطالعات توجيه اوليه اتصال ريلي دوغارون به شبكه سراسري راه‌آهن
  • مطالعات توجيه فني اقتصادي برقي‌كردن راه‌آهن تهران-قم
  • مطالعات امکان‌سنجي احداث قطار شهري تهران– پاکدشت – شريف آباد
  • مطالعات مهندسي ارزش راه‌آهن كرمانشاه - خسروي
  • مطالعات مهندسي ارزش راه‌آهن چابهار – ايرانشهر
  لیست کل پروژه ها