پروژه‌های صنعتی

پروژه های انجام شده:

  • ساماندهي وضع موجود جريان مواد و طراحي الگوي جريان مواد گروه ملي صنعتي فولاد ايران با توجه به طرح‌هاي توسعه
  • توسعه واحد انباشت و برداشت مجتمع اهواز و اسكله اختصاصي بندر امام خميني (شركت فولاد خوزستان)
  • احداث كوره سوم توليد محصولات آهكي كارخانه فولاد خوزستان
  • آب‌بندي و تزريق گاز خنثي در سيلوهاي ذخيره آهن اسفنجي كارخانه فولاد خوزستان
  • مشاور مادر طرح‌هاي ساختماني، جاده‌اي،ريلي و صنعتي شركت فولاد خوزستان
  • مشاوره و طراحي سيستم ورود و خروج و توزين مواد و مصارف انرژي واحدهاي توليدي در شركت فولاد خوزستان
  • برنامه‌ريزي و مديريت حمل‌ و‌ نقل محيطي كارخانجات فولاد‌ خوزستان
  • طراحي انبارهاي متمرکز مکانيزه قطعات يدکي بهره برداري شركت فولاد خوزستان
  • طرح افزايش ظرفيت واحد تامين مواد اوليه شرکت فولاد خوزستان
  • مطالعات طرح جامع مجتمع كارخانجات فولاد ملاير
  لیست کل پروژه ها