اتمام مطالعات امکانسنجی کمربند شمالی زنجان
تاریخ خبر :
1395/12/16
 
مطالعات کمربند شمالی شهر زنجان به طول 23 کیلومتر در اسفندماه 1395 با موفقیت به پایان رسید.

منبع خبر: توانا


    صفحه 1 از 1 ( 1 ركورد)