اخبار و رویداد ها
اتمام مطالعات امکانسنجی کمربند شمالی زنجان
تاریخ خبر :
1395/12/16
مطالعات کمربند شمالی شهر زنجان به طول 23 کیلومتر در اسفندماه 1395 با موفقیت به پایان رسید. ادامه