نقشه برداری و ژئو تکنیک

زمینه فعالیت:
 • طراحی ژئوتکنیکی پروژه‌های مهندسی
 • طراحی انواع پی‌های سطحی و عمیق و دیواره‌های حائل
 • مطالعات زمین‌شناسی و منابع قرضه
 • مطالعات صحرایی، حفاری و شناسایی خاک در خکی و دریا و انجام مطالعات ژئوفیزیک
 • مطالعات آزمایشگاهی، انجام آزمایشات خاک، انجام آزمایشات ژئوفیزیک
 • طراحی و اجرای عملیات حفاری و تزریق
 • مطالعات بهسازی و احیای اراضی
 • ارزیابی زیست محیطی پروژه ها، طراحی کنترل نفوذ آلودگی
 • مطالعات ژئوتکنیک دریایی
 • مطالعات زهکشی آبهای تحت الارضی


پروژه های انجام شده:
 • طراحی عملیات اجرایی تسطیح اراضی سایت IRANLNG
 • عملیات تراکم دینامیکی اراضی جزر و مدی استحصال شده از دریا در منطقه عسلویه (پارس جنوبی)
 • مطالعات استحصال اراضی جذر و مدی بندر صادراتی مواد نفتی ماهشهر
 • مطالعات لایروبی و ژئوتکنیک دریایی کانال دسترسی بندر صادراتی مواد نفتی ماهشهر
 • طراحی مجدد ایستگاه های مترو شیراز
 • مطالعات ژئوفیزیک مسیرآزادراه تهران – شمال
 • مطالعات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک مسیرآزادراه شهید کلانتری
 • مطالعات زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی آزادراه شهید کلانتری
 • مطالعات ژئوتکنیک کارخانه لوله‌سازی سدید بندر امام
 • مطالعات ژئوتکنیک بندر تجاری اروندکنار
 • مطالعات ژئوتکنیک طرح تغذیه مصنوعی لادیز
 • مطالعات ارزیابی بارگذاری شمع های میانگذر دریاچه ارومیه
 • طراحی شمع و گروه شمع (دلفین) برای اسکله کشتی 80 هزار تنی بندر صادراتی مواد نفتی ماهشهر
 • مطالعات ژئوتکنیک احداث کارخانجات فولاد ملایر
 • مطالعات ژئوتکنیک بندر صادراتی IRANLNG
 • مطالعات ژئوتکنیک سد خورابلو
 • مطالعات ژئوتکنیک گودبرداری بیمارستان ناجا تهران
 • مطالعات منابع قرضه مصالح زیر سازی راه آهن بافق- طبرکوه
 • مطالعات ژئوتکنیک راه آذر بایجان شرقی تا میانگذر ارومیه