گواهینامه ها

گواهینامه ها

طرح نوانديشان از معدود شرکت های مهندسی مشاور در ایران می باشد که در 13 رشته از مراجع ذی صلاح تعیین صلاحیت شده است که حکایت از ظرفیت فوق العاده شرکت در انجام خدمات متنوع مهندسی-مدیریتی دارد. شرکت تدبير و انديشه نماد آريا (توانا) در حال حاضر از گواهينامه هاي شرکت طرح نوانديشان بهره مي برد.


اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی و صنایع انرژی ایران

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

انجمن صنفی مشاوران مدیریت ایران

معوانت برنامه ریزی و نطارت راهبردی رئیس جمهور

ایزو 9001:2008