شرکت های همکار

شرکت های همکار TNA در پروژه هایی که توسط توانا (گروه حمل و نقل) انجام شده است.

ردیف لوگو شرکت همکار خارجی کشور موضوع همکاری
1 Roland Berger انگلستان پروژه بازنگری ساختار سازمانی شرکت صدرا
2 YORK University کانادا پروژه انجام مطالعات مدیریت بحران بندر امام خمینی
3 Royal Haskoning انگلستان مشارکت در طرح ساماندهی بندر صادرات مواد نفتی ماهشهر به صورت مشاور مادر
4 H R Wallingford انگلستان انجام بخشی از مطالعات مهندسی طرح ساماندهی بندر صادرات مواد نفتی ماهشهر
5 Halcrow انگلستان خدمات مهندسی طرح توسعه بندر شهید رجایی- نظارت بر آزاد راه تهران- شمال
6 HPC آلمان مشارکت در انجام مطالعات طرح جامع بنادر بازرگانی کشور - فاز اول و دوم
8 COWI دانمارک مطالعات پل میانگذر آزادراه شهید کلانتری بر روی دریاچه ارومیه - مطالعات مقاوم سازی پلهای شش‌گانه نسل اول شهر تهران -ایمن سازی نقاط حادثه خیز جاده ای ایران
10 SNC – Lavalin کانادا ارزیابی زیست محیطی منطقه ویژه انرژی پارس
11 CCE امارات مشارکت با شرکت CCE برای پروژه های EPC در منطقه خاورمیانه