مطالعات راه آهن مطالعات راه آهن
امروزه نقش حمل و نقل در توسعه پایدار روشن و انکار ناپذیر است و انتخاب سیستمهای حمل و نقلی که در تعامل مثبت با محیط زیست باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در میان روش‌های مختلف حمل و نقل، حمل و نقل ریلی از مزایایی چون مصرف سوخت کمتر، سازگاری بهتر با محیط زیست، ایمنی بالاتر، قابلیت انتقال انبوه کالا و مسافر و راحتی سفر برخوردار است. ایران در حال حاضر در مسیر ترانزیت کالا قرار دارد و توسعه شبکه ریلی آن تاثیر بسزائی در افزایش درآمدهای ملی و اشتغالزائی خواهد داشت. گروه راه آهن این مهندسین مشاور با استفاده از تجربیات ارزشمند متخصصین این حوزه، در راستای تحقق این مهم با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران همکاری می‌نماید.

ليست پروژها
  مشاور همکار در پروژه طرح و ساخت خط دوم راه‌آهن بافق – طبرکوه
نام كارفرمای پروژه: راه آهن جمهوری اسلامی ایران
توضيحات پروژه:
راه‌آهن بافق- طبرکوه در مسیر محور یزد- بافق واقع شده، که امتداد این محور از سمت شمال غرب به استان یزد و در ادامه به سمت تهران و از سمت جنوب به چهارراهی بافق متصل می‌شود و از آنجا امکان ارتباط با بندرعباس، مشهد، کرمان، زاهدان و معدن چغارت مهیا می‌گردد.
اهمیت مسیر بافق - طبرکوه:
محورهای راه آهن بافق- بندرعباس و محور تهران- یزد دو خطه شده‌اند و نیاز به دو خطه شدن این محور در محدوده یزد- بافق احساس می‌شود.
وجود معدن سنگ آهن چغارت در نزدیکی این محل اهمیت خاصی دارد زیرا سهم قابل توجهی از بارهای ریلی را به خود اختصاص می‌دهد
این محور از سوی دیگر به راه‌آهن زاهدان- میرجاوه متصل می‌شود که یکی از شریان‌های ارتباطی راه‌آهن ایران به راه‌آهن آسیایی است
در این مطالعات مقرر گردید خط دوم راه‌آهن بافق- طبرکوه در سمت جنوب غربی محور موجود و با تبعیت از شیب و فراز، قوسها و رقوم ارتفاعی خط موجود و در فاصله مرکز به مرکز 5 متری از آن طراحی و احداث گردد.
در این مسیر 51 کیلومتری، مراحل یکم و دوم مطالعات شامل موارد ذیل بوده است:
- ارائه خدمات مشاوره مهندسی
- مطالعات طراحی زیرسازی مسیر
- مطالعات طراحی روسازی مسیر
- نظارت عالیه و کارگاهی

لازم به ذکر است که زیرسازی این محور در ابتدای سال 1392 تحویل موقت گردید. قرارداد این پروژه به صورت طرح و ساخت به انجام رسیده است.

  مشاور همکار در پروژه طرح و ساخت خط دوم محور ساسان - شبنم
نام كارفرمای پروژه: شركت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور
توضيحات پروژه:
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش ظرفیت محور راه آهن ساسان - شبنم نسبت به دو خطه نمودن راه آهن در حریم محور موجود اقدام نموده است. محور موجود بصورت یک خطه با روسازی بالاستی احداث شده است. این محور از ابتدای سوزن ورودی ایستگاه ساسان از سمت بافق (چراغ 400 متری) تا ابتدای سوزن ورودی ایستگاه شبنم از سمت بافق می باشد.
جهت دوخطه نمودن راه آهن، در نظر است خط جدید در کنار خط موجود و یا تلفیقی، با فاصله محور به محور حداقل 5 متر احداث گردد. خط جدید باید با روسازی بالاستی و برای تحمل بار محوری 30 تن طراحی و احداث گردد.
  مطالعات توجیه اولیه اتصال ریلی بوشهر به شبکه سراسری راه‌آهن
نام كارفرمای پروژه: وزارت راه و شهرسازی
توضيحات پروژه:
اهداف مطالعات :
ایجاد آنتن ریلی بندر بوشهر جهت اتصال به شبکه ریلی سراسری از طریق راه‌آهن بوشهر- شیراز
انتقال سهمی از بار جاده‌ای به روی شبکه ریلی کشور

سناریوهای مطرح شده در این مطالعات :
اتصال پایانه ریلی بوشهر به بندر بوشهر
اتصال پایانه ریلی بوشهر به جزیره نگین
امکان‌سنجی سناریوها با پیش بینی سال 1422 انجام شده وگزینه اول، گزینه مطلوب شناخته شده است
  مطالعات توجیه اولیه اتصال ریلی دوغارون به شبکه سراسری راه‌آهن
نام كارفرمای پروژه: وزارت راه و شهرسازی
توضيحات پروژه:
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در نقطه مرز مشترک رسمی ایران و افغانستان مهمترین مرز صادراتی برای ایران و مهمترین مرز زمینی افغانستان برای ارتباط با دنیای خارج بالاخص اروپا و كشورهای حوزه خلیج فارس است. انجام مطالعات توجیه اولیه این طرح از طریق دو گزینه انجام گردید:
محور سنگ بست- فریمان- تربت جام- تایباد- دوغارون به طول تقریبی 194 کیلومتر
محور خواف- تایباد- دوغارون به طول تقریبی 91 کیلومتر
اهداف طرح عبارتند از :
حمل سهمی از حمل و نقل جاده‌ای بار و مسافر انجام شده به مقصد و یا از مبدا پایانه مرزی و گمرك دوغارون، توسط راه‌آهن.
اتصال ریلی و تامین دسترسی صنایع و معادن واقع در بخشی از شمال شرق كشور به شبكه سراسری راه‌آهن و امكان حمل مواد اولیه و محصولات ایشان توسط ریل به اقصی نقاط كشور و حتی صدور آنها به كشورهای همسایه
  مطالعات توجیه فنی اقتصادی برقی كردن راه‌آهن تهران-قم
نام كارفرمای پروژه: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
توضيحات پروژه:
اهم فعالیت‌های انجام شده :
بررسی وضعیت زیرساخت‌های حمل و نقل استان‌های تهران و قم
میزان جابجایی بار و مسافر توسط شیوه‌های مختلف حمل و نقل در محور
وضعیت ترافیك ریلی بار و مسافر عبوری از محور در حال‌ حاضر و در سال‌های گذشته
پیش‌بینی نرخ رشد بار و مسافر در محور و محاسبه میزان تقاضای بار و مسافر در سالهای آتی
ارزیابی امكان برقی نمودن راه آهن محور تهران - قم با سناریوهای :
تك خطه دیزلی
دو خطه دیزلی
تك خطه برقی
دو خطه برقی
  مطالعات امكان‌سنجی قطار شهری تهران- پاكدشت- شریف‌آباد
نام كارفرمای پروژه: شركت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور
توضيحات پروژه:
هدف : ارزیابی فنی و اقتصادی احداث یك سامانه حمل و نقل ریلی برای شهرهای حومه‌ای جنوب شرق تهران
دو واریانت این طرح از جنوب میدان بسیج تهران، شروع و به نقطه‌ای در شرق شریف‌آباد منتهی می‌شوند.
واریانت‌ها با طول حدود 39 كیلومتر، در 19 كیلومتر ابتدایی خود، در حاشیه جنوبی جاده امام رضا (ع) واقع شده و بر هم منطبق هستند؛ اما در ابتدای خروجی قیام‌دشت از هم مجزا می‌شوند.
كریدور 1، در تمام طول مسیر در سطح زمین قرار دارد
كریدور 2 در شهر پاكدشت وارد گالری به طول 6/5 كیلومتر در زیر جاده امام رضا می‌شود

میزان جابجائی مسافر بر اساس مدل‌های تقاضای ساخته شده، در سال اول طرح:
واریانت یك، 12/8 میلیون مسافر
واریانت دو، 15/5 میلیون مسافر

نتایج ارزیابی اقتصادی:
واریانت 1: با نرخ بازگشت سرمایه 12/6 % در دوره 20 ساله، دارای توجیه اقتصادی است
واریانت 2: دارای دسترسی بهتر نسبت به واریانت 1 و قابلیت حجم جابجایی بیشتر مسافر و رضایت اجتماعی بالاتر

واریانت شماره 2 به عنوان واریانت برتر طرح انتخاب گردید.
  مطالعات مهندسی ارزش راه‌آهن كرمانشاه-خسروی
نام كارفرمای پروژه: شركت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور
توضيحات پروژه:
مطالعات مهندسی ارزش به منظور انجام صرفه جوئی در پروژه، در موارد زیر اعمال گردید.

اصلاح واریانت جدید دركیلومترهای 0-87 و 167-181- سرپل ذهاب- اسلام آباد غرب
تبدیل شعاع‌های 500 به 700
حذف ایستگاه انجیرك در سه بلاك ابتدایی مسیر
كاهش ضخامت lining در تونل‌های بلند بدلیل RQD بالا
تقلیل كاباری تونل
تغییر قطار طرح از GT26 به آلستوم
افزایش تعداد گره‌های مفصلی در پل كیلومتر 179
بررسی تیپ‌بندی ایستگاه‌ها و بازنگری ایستگاه اسلام آباد
كاهش حریم ایستگاه
جابجایی ایستگاه قدمگاه به سمت كالكش
  مطالعات مهندسی ارزش راه‌آهن ایرانشهر - چابهار
نام كارفرمای پروژه: شركت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور
توضيحات پروژه:
روند انجام متدولوژی ارزش گویای اهمیت بازدید با هدف جمع‌آوری اطلاعات، بررسی دقیق ابنیه فنی، پل‌ها، تونل‌ها، آشنایی اعضای تیم با یکدیگر، تبدیل ذهنیت اعضا در خصوص محل پروژه از عینیت به واقعیت، ایجاد دید کلی برای اعضا از مسیر به منظور کمک به ایده‌پردازی، بهبود و تصمیم‌گیری نهایی می‌باشد.

نتایج مطرح شده در این مطالعات عبارتند از:
انتخاب گزینه ب (A2) با افزایش شاخص ارزش به میزان 27%
پیشنهادهای اصلاح آیین نامه طرح هندسی راه آهن
احداث توامان محور ایرانشهر- فهرج بهمراه محور ایرانشهر- زاهدان
ایجاد خط انشعابی به بندر گوادر پاکستان به منظور افزایش جذب بار مسیر
تیپ‌سازی عرشه و دهانه پل‌های بزرگ در قطعات 1 تا 4
  طراحی و احداث خط دوم قطعه چهارم راه آهن قزوین- زنجان
نام كارفرمای پروژه: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
توضيحات پروژه:
طراحی و احداث خط دوم قطعه چهارم راه آهن قزوین- زنجان در قالب قرارداد طرح و ساخت به گروه مشارکت اهورا مهر گستران، نصر میثاق اهواز، طرح نواندیشان (گروه راه و حمل و نقل – توانا)، گمانه کاور و مشاور صنعت دار مبین واگذار گردید.

محور راه آهن موجود حد فاصل ایستگاههای زنجان و سلطانیه واقع شده است. این محور بخشی از راه آهن قزوین- زنجان بوده و جزئی از راه آهن ناحیه شمالغرب محسوب می شود. ایستگاه زنجان، ایستگاه درجه 1 و مرکز ناحیه راه آهن شمالغرب نیز می باشد. امتداد این محور از سمت شرق به استان قزوین متصل شده و در ادامه به تهران منتهی می گردد. همچنین از سمت غرب به راه آهن آذربایجان متصل شده و به شهر تبریز متصل می شود.

    صفحه 1 از 1 ( 9 ركورد )