برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
تدوین نظام تعرفه‌های حقوق، عوارض و خدمات بندری و دریائی
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر و دریانوردی
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هدف :
رفع موانع و مشكلات سیستم و نظام تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی
مشکلات نظام تعرفه موجود :
پیچیدگی و نامعین بودن نحوه تغییرات دوره‌ای
انعطاف ناپذیری برای حضور موثر در صحنه رقابت جهانی همزمان با تحولات جهان
خدمات انجام شده :
جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تحلیل اطلاعات و شرایط موجود
سیاست‌گذاری بر اساس اهداف و ترافیك پیش بینی شده برای هر بندر
تدوین ساختار تعرفه و تعیین نرخ هر آیتم
طراحی مرحله گذار از سیستم فعلی تعرفه به سیستم جدید
ایجاد نرم‌افزار مشتری مدار برای محاسبه تعرفه‌ها
مقایسه نظام تعرفه ای بنادر ایران با سه بندر مهم منطقه (مقایسه یك بندر خزر با بنادر شمالی و دو بندر خلیج فارس با بنادر جنوبی)
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.