برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات مرحله اول و دوم پل‌های تقاطع‌های غیرهمسطح و بهسازی محور پلیس‌راه زنجان- بیجار به دندی-تخت سلیمان
نام كارفرمای پروژه: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
در این پروژه علاوه بر طراحی مسیر، آیتم‌های دیگری نیز به شرح زیر انجام شده است:
طراحی تعداد 3 دستگاه تقاطع غیرهمسطح
تعریض پل‌های موجود بر رودخانه مهترچای، قزل‌اوزن و حلب
طراحی 6 واریانت پیشنهادی برای بهبود مشخصات مسیر در مناطق کوهستانی سخت
افزایش ایمنی در محل عبور از روستاها
پیش‌بینی باند کندرو مخصوص عبور وسایل نقلیه سنگین در مناطق با شیب‌های طولی زیاد
تعریض تعداد قابل‌توجهی آبرو در طول مسیر
اصلاح پیچ‌های خطرناک
مطالعات مرحله اول و دوم پل‌های تقاطع‌های غیرهمسطح و بهسازی محور پلیس‌راه زنجان- بیجار به دندی-تخت سلیمان