برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات مقدماتی، فاز اول و فاز دوم آزادراه شهید كلانتری و میانگذر دریاچه ارومیه
نام كارفرمای پروژه: وزارت راه و شهرسازی
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
پروژه آزادراه شهید كلانتری و پل میانگذر دریاچه ارومیه با توجه به ویژگی‌های خاص در سطح ملی و منطقه‌ای، شرایط زیست محیطی و موقعیت خاص آن یكی از پیچیده‌ترین طرح‌های توسعه‌ای در ایران به شمار می‌رود.
مطالعات پایه، بررسی و كنترل داده‌های مطالعاتی و طراحی‌های ارائه شده از سوی پیمانكار و بررسی و مطالعه راه‌های ارتباطی میانگذر دریاچه ارومیه در این پروژه به انجام رسیده است.

مشخصات پروژه :
کاهش فاصله میان دو شهر از 258 كیلومتر به 126 كیلومتر با ساخت پل میانگذر دریاچه ارومیه
مهمترین ویژگی این آزادراه، گذر از عرض دریاچه از طریق خاكریز و پل میانگذر است
طول قسمت میانگذر مسیر 15/4 كیلومتر است
ساخت خاكریز از هر دو سمت ( 11 كیلومتر از سمت ارومیه و 3 كیلومتر از سمت تبریز )
احداث پلی با 21 دهنه به طول 1250 متر و عرض 26/7 متر ، جهت ایجاد ارتباط در فضای آزاد میان دو خاكریز که دریاچه را به دوقسمت شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند
مشخصات فنی پروژه