برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات مرحله اول آزادراه دریا از آستارا تا سه راهی کلاله
نام كارفرمای پروژه: شركت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
آزادراه دریا از آستارا در غرب استان گیلان آغاز و با عبور از استان‌های گیلان، مازندران و گلستان تا تنگراه در شرق استان گلستان با طول تقریبی 800 كیلومتر ادامه می‌یابد.

ویژگی های مهم در پروژه آزادراه دریا :
سهم 15-20 % منطقه شمالی کشور در تولید ناخالص ملی غیرنفتی
دارا بودن سهم زیادی از منابع زیست محیطی ایران
وسعت و گستردگی بی مانند طرح و پروژه
ابنیه خاص دریایی و خشكی مورد استفاده
الزامات مهم زیست محیطی و قابلیت احداث راه آهن

تخمین هزینه اجرای این طرح بیش از 10 میلیارد دلار می‌باشد. این پروژه با مشاركت شركت مهندسی آساراب، شركتCOWI دانمارك انجام شده است.
کریدورهای پیشنهادی آزادراه دریا و قطعه‌بندی مسیر