برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
توسعه واحد انباشت و برداشت مجتمع اهواز و اسكله اختصاصی بندر امام خمینی
نام كارفرمای پروژه: شرکت فولاد خوزستان
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
طبق برآوردهای موجود، واحد انباشت و برداشت شركت فولاد خوزستان كه در دو سایت فولاد خوزستان در شهر اهواز و اسكله اختصاصی شركت در بندر امام خمینی قرارداد، ظرفیت انباشت، برداشت و انتقال 5 میلیون تن مواد خام را در سال دارا است (با فرض انباره ذخیره یك ماهه برای مواد خریداری شده از داخل كشور و سه ماهه مواد خرید از خارج كشور) که در راستای طرح توسعه تولید 5 میلیون تن فولاد خام در سال، می‌بایست ظرفیت انتقال مواد این واحد به 8 میلیون تن افزایش یابد.
با توجه به اینكه برخی از تجهیزات فعلی واحد، متناسب با این ظرفیت بوده و برخی نیازمند افزایش ظرفیت و یا تعویض می‌باشند، مطالعات بالانس جرم واحد با سناریوهای مختلف تامین مواد خام از منابع داخلی و خارجی صورت پذیرفت و بر اساس آن، فهرست تجهیزاتی كه ظرفیت كافی نداشتند مشخص گردیده و سپس جهت طرح توسعه انبارها و تجهیزات مذكور، اسناد مناقصه EPC (با اتكاء بر مطالعات مفهومی و پایه تهیه گردید.)
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.