برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات مرحله اول بهسازی )د – الف) محور ابهر – شمال
نام كارفرمای پروژه: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
محور ابهر شمال به طول تقریبی 18كیلومتراز شهرستان ابهر در استان زنجان آغاز شده و تا روستای احمد آباد ادامه پیدا می‌کند
برای رانندگانی که قصد حرکت از شهرهای غرب و شمال‌غربی به شمال کشور و بالعكس را دارند، مسیر ابهر-شمال، یكی از کوتاهترین مسیرهای موجود می‌باشد.
جاده موجود ابهر- شمال یک جاده دو خطه آسفالته است که از شرایط مناسبی برخوردار نیست.
هدف از انجام مطالعات بهسازی :
اصلاح هندسی قوس های نامناسب و بهبود ویژگیهای مسیر
افزایش سرعت و سهولت حمل و نقل کالا و مسافر در نتیجه بهبود شرایط تردد در این محور
افزایش رونق هر چه بیشتر این منطقه، بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی ساكنین آن و رشد عمران و آبادانی منطقه
جذب مسافر به سمت شمال
فعالیت‌های صورت گرفته در پروژه :
حفظ روسازی موجود
اصلاح هندسی قوس‌های نامناسب و اصلاح شانه راه
در نظر گرفتن طرحی برای تقاطع محورمذکور با آزادراه قزوین-زنجان
دستیابی به کمترین حجم خاکبرداری و خاکریزی
تهیه نقشه پلان توپوگرافی محدوده مورد مطالعه
در نظر گرفتن 3 واریانت در طول مسیر برای بهبود مشخصات آن
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.