برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی محور پلیس‌راه زنجان- بیجار به دندی-تخت سلیمان
نام كارفرمای پروژه: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هدف طرح بهسازی :
افزایش ایمنی و بهبود كیفیت تردد در مسیر زنجان به دندی و تخت سلیمان (120 کیلومتر)
ویژگی‌های مسیر:
وجود كارخانجات متعدد در طول مسیر و معدن سرب و روی انگوران
وجود جاذبه‌های گردشگری مانند مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان
كاهش طول مسیر دسترسی به استان‌های مجاور
كوهستانی بودن مسیر و دشواری تعریض آن

جزئیات مطالعات :
طراحی چهاربانده 12 کیلومتر ابتدائی مسیر به دلیل تردد بالای وسایل نقلیه سنگین
تهیه نقشه پلان 1:2000 از كل مسیر
طراحی تعداد 3 تقاطع غیرهمسطح
تعریض پل‌های موجود بر رودخانه‌های مهترچای، قزل‌اوزن و حلب
طراحی 6 واریانت پیشنهادی برای بهبود مشخصات مسیر در مناطق كوهستانی سخت و افزایش ایمنی در محل عبور از روستاها
پیش‌بینی باند كندرو مخصوص عبور وسایل نقلیه سنگین در مناطق با شیب‌های طولی زیاد
تعریض تعداد قابل‌توجهی آبرو در طول مسیر
اصلاح پیچ‌های خطرناك و...

اجرای این طرح طی 5 پروژه مطالعات مقدماتی، مرحله اول و دوم و نظارت بر عملیات اجرایی صورت گرفته است.
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی محور پلیس‌راه زنجان- بیجار به دندی-تخت سلیمان
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی محور پلیس‌راه زنجان- بیجار به دندی-تخت سلیمان
مسیر مورد مطالعه حد فاصل زنجان- تخت سلیمان