برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات بهسازی و تعریض محور دسترسی به معادن قلعه خرگوشی
نام كارفرمای پروژه: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
معادن گرانیت و آهک قلعه خرگوشی در شمال غرب شهر ندوشن، میانه راه ندوشن به ورزنه، در جنوب روستای قلعه خرگوشی و در استان یزد واقع شده‌اند و غالب آنها نیمه فعال یا غیرفعال هستند. بهسازی راه خاکی منشعب شده از محور ندوشن – عقدا، حدفاصل آبادی‌های سورک تا قلعه خرگوشی در این پروژه مد نظر قرار گرفته است.
با بهسازی محور سورک به قلعه خرگوشی به طول حدود 26 کیلومتر و اتصال به محور قلعه خرگوشی – ورزنه، نه تنها پل ارتباطی بین دو استان اصفهان و یزد برقرار می‌گردد بلکه محور ارتباطی معادن سنگ گرانیت محدوده قلعه خرگوشی که بالغ بر 7 معدن می­باشند نیز بهسازی گشته و بر بازار فروش این معادن می افزاید.
مطالعات بهسازی و تعریض محور دسترسی به معادن قلعه خرگوشی
مطالعات بهسازی و تعریض محور دسترسی به معادن قلعه خرگوشی