برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات راه اصلی خرامه - نیریز
نام كارفرمای پروژه: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
مطالعات مرحله اول بهسازی و نوسازی محور خرامه - نیریز در استان فارس طبق استاندارد‌های فنی و در قالب دستورالعمل­های معاونت نظارت راهبردی دفتر ریاست جمهوری، به طول حدود 100 کیلومتر توسط مجری محترم طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در دستور کار قرار گرفته است.
این محور جهت اجرا به سه قطعه تقسیم شده است:
1: قطعه اول به طول تقریبی 40 کیلومتر از شهر خرامه شروع و به روستای خانه‌کت ختم می‌گردد
2: قطعه دوم به طول تقریبی 29 کیلومتر از روستای خانه‌کت شروع شده و تا ورودی روستای سهل‌آباد ادامه دارد
3: قطعه سوم به طول تقریبی 30 کیلومتر از انتهای قطعه دوم (ورودی روستای سهل‌آباد) شروع شده و به بزرگراه نیریز – استهبان ختم می‌شود.
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.