برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات اتصال بزرگراه یادگار امام به آزادراه ساوه
نام كارفرمای پروژه: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
بزرگراه یادگار امام (ره) یكی از محورهای مهم شمالی-جنوبی در شهر تهران است كه مطالعات آن در محدوده جنوب خیابان آزادی اجرا گردیده و در محدوده پادگان جی تا میدان حق شناس طراحی شده است.
هدف : طراحی شاخه غرب بزرگراه یادگار امام (ره) در حد فاصل خیابان شهید دستغیب تا اتصال به آزادراه تهران- ساوه به منظور سهولت تردد از داخل شهر به خارج شهر می‌باشد.
مسیر پیشنهادی این بزرگراه، شامل چهار تقاطع است که عبارتند از:
تقاطع پادگان قدس (جی)
تقاطع میدان فتح كه پرترددترین تقاطع این مطالعات است. در طراحی این تقاطع به محدودیت تأسیسات موجود و محدودیت ارتفاع هواپیما برای فرود در فرودگاه مهرآباد توجه شده است.
تقاطع كن
تقاطع سعیدآباد
مطالعات اتصال بزرگراه یادگار امام به آزادراه ساوه