برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات طرح جامع مجتمع کارخانجات فولاد ملایر
نام كارفرمای پروژه: گروه صنعتی جعفری
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
مطالعات طرح جامع، طراحی و مطالعات ژئوتكنیك مجتمع کارخانجات فولاد ملایر در این پروژه انجام گردیده است. شرح خدمات و موارد مورد مطالعه به شرح ذیل بوده اند:

تجزیه و تحلیل كاربریهای خدماتی، با هدف بررسی و نیازسنجی این كاربریها و برآورد سطح مورد نیاز آنها
بررسی نیازهای خدماتی شهرك صنعتی و تعداد افراد شاغل در شهرك
بررسی ارتباطات كاربریهای خدماتی با یكدیگر و با مجموعه كارخانه‌ها
طراحی پلان راه‌های دسترسی و دسترسی ریلی داخل و خارج مجتمع

هدف اصلی این مطالعات و احداث این شهرک صنعتی در استان همدان، راه­اندازی کارخانجات اصلی و جانبی مرتبط با صنعت فولاد می باشد.
مطالعات طرح جامع مجتمع کارخانجات فولاد ملایر
مطالعات طرح جامع مجتمع کارخانجات فولاد ملایر