برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طرح افزایش ظرفیت واحد تامین مواد اولیه شرکت فولاد خوزستان
نام كارفرمای پروژه: شرکت فولاد خوزستان
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
افزایش ظرفیت واحد انباشت و برداشت

افزایش ظرفیت تولید شرکت فولاد خوزستان از 1/5 میلیون تن در سال 57 به 5 میلیون تن در سال 93
افزایش ظرفیت واحدهای احیاء و فولادسازی متناسب با افزایش ظرفیت تولید مجتمع به میزان 3/2 میلیون تن در سال 88
عدم افزایش ظرفیت واحد تأمین مواد اولیه متناسب با سایر واحدهای مجتمع
عدم تعیین ظرفیت عملکردی واقعی واحد انباشت و برداشت با توجه به زمان ماند مواد خام اولیه

پروژه‌های افزایش ظرفیت تأمین مواد اولیه
کفایت ظرفیت اسکله اختصاصی بندر امام با اجرای فاز دوم توسعه
انجام مطالعات پایه و تفصیلی پروژه‌های فاز دوم و تهیه اسناد مناقصه EPC (پیشتر به صورت مفهومی انجام شده بود)
اطاله انبارهای 3 و 4 تهیه مخلوط سنگ آهن خام
انجام مطالعات پایه تجهیزات مورد نیاز و مطالعات تفصیلی سیویل پروژه و تهیه اسناد مناقصه EPC
افزایش ظرفیت تجیزات انتقال گندله به سیلوهای روزانه واحد احیاء
انجام مطالعات پایه تجهیزات مورد نیاز و تهیه اسناد مناقصه
تخلیه مکانیزه کامیونی سنگ آهن خام و گندله وارداتی
انجام مطالعات مفهومی و جانمایی پروژه
راه اندازی کوره سوم تولید آهک، شستشوی آهک خام، تخلیه مکانیزه آهک خام
انجام مطالعات بالانس جرم، امکانسنجی و تهیه اسناد مناقصه به صورت BOT
مطالعات ریسك تأمین مواد اولیه
آب بندی و تزریق گاز خنثی در سیلوهای ذخیره آهن اسفنجی
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.