برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
برنامه‌ریزی و مدیریت حمل و نقل محیطی شرکت فولاد خوزستان
نام كارفرمای پروژه: شرکت فولاد خوزستان
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
ظرفیت اولیه تولید شرکت فولاد خوزستان 1/5 میلیون تن در سال بوده و در حال حاضر تولید این شرکت 2/4 میلیون تن می‌باشد. با توجه به این موارد و نیز تاسیس کارخانه نورد ورق عریض در مجاورت فولاد خوزستان، نیاز به مواد خام به شدت افزایش خواهد یافت. لذا شایسته است مساله حمل و نقل در این شرکت مورد مطالعه و برنامه ریزی قرار گیرد.
اهداف پروژه :
حل مشكلات و گره‌های ترافیكی درون و برون كارخانه‌ای و افزایش ایمنی تردد
جداسازی ترافیك باری و مسافری
جداسازی ترافیك كارخانه‌ای و عبوری
نیازسنجی و مكان‌یابی احداث درب جدید
نیازسنجی و مكان‌یابی احداث ترمینال
نیازسنجی و مكان‌یابی احداث توزین‌های جدید
افزایش ظرفیت سیستم ریلی
برنامه‌ریزی و مدیریت حمل و نقل محیطی شرکت فولاد خوزستان
برنامه‌ریزی و مدیریت حمل و نقل محیطی شرکت فولاد خوزستان
برنامه‌ریزی و مدیریت حمل و نقل محیطی شرکت فولاد خوزستان
برنامه‌ریزی و مدیریت حمل و نقل محیطی شرکت فولاد خوزستان