برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
انجام خدمات مشاوره در زمینه طرح‌های جاده ای و ریلی شركت فولاد خوزستان
نام كارفرمای پروژه: شرکت فولاد خوزستان
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
شركت فولاد خوزستان دومین تولید كننده بزرگ فولاد كشور می‌باشد. این مجموعه قصد دارد تا میزان تولید خود را از 2/4 میلیون تن در سال به 5 میلیون تن افزایش دهد. لذا تعداد قابل توجهی پروژه جهت ارتقاء زیر ساخت‌های ترابری، عمرانی و صنعتی سایت كارخانجات فولاد خوزستان در اهواز و اسكله بندر امام تعریف گردیده است.

در این پروژه طراحی و نظارت بر اجرا پروژه‌های مختلفی شامل ساختمان‌های صنعتی، اداری، مسكونی و پشتیبانی، راه، راه‌آهن و تقاطع‌های غیرهمسطح، محوطه‌سازی به همراه مطالعات مختلف لجستیكی انجام گردیده است. این پروژه ها شامل موارد زیر می باشد:

راه و راه‌آهن 23 پروژه: 20 كیلومتر راه، 1 كیلومتر راه آهن
ساختمانی 46 پروژه: 50000 مترمربع ساختمان شامل30000 مترمربع ساختمانی اداری و 20000 مترمربع ساختمان صنعتی
سیویل و محوطه‌سازی 13 پروژه : 7000 مترمربع پروژه محوطه‌سازی
پروژه های صنعتی: 21 پروژه
پروژه های مطالعاتی: 34 پروژه
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.