برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات مرحله اول و دوم 3دستگاه تونل قطعه 5 آزادراه ارومیه– تبریز
نام كارفرمای پروژه: وزارت راه و شهرسازی
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
در مطالعات قطعه 5 آزادراه ارومیه - تبریز 3 زوج تونل طراحی شده است. با توجه به وضعیت قرارگیری تونل­ها روی پلان، تونل باند رفت تحت عنوان «تونل جنوبی» و تونل باند برگشت تحت عنوان «تونل شمالی» معرفی شده است.
مطالعات مرحله اول و دوم 3دستگاه تونل قطعه 5 آزادراه ارومیه– تبریز