برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات مرحله اول و دوم یک دستگاه زوج تونل آزادراه ارومیه–تبریز در محدوده جزیره اسلامی
نام كارفرمای پروژه: وزارت راه و شهرسازی
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
طبق تحلیل‌های انجام شده در این زوج تونل، تونل شمالی در محدوده کیلومتر 255+47 تا 495+49 به طول 2240 متر و تونل جنوبی در محدوده کیلومتر 255+47 تا 485+49 به طول 2230 متر اجرا خواهد شد.
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.