برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات مرحله اول و دوم پل اسپیرال ورودی مجتمع تفریحی هزار و یک شهر تهران
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساختمانی عظام
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
بر اساس مطالعات انجام شده ایجاد دسترسی به 17000 پارکینگ مجموعه تجاری هزار و یك شهر تنها از طریق اسپیرال میسر می‌باشد و از این رو یک اسپیرال ورودی جهت ورود به این پارکینگ طبقاتی (3 طبقه) طراحی شده است. این اسپیرال دارای یک خروجی در هریک از طبقات می‌باشد که دسترسی به پارکینگ‌های مذکور را به راحتی میسر می‌سازد.
مطالعات مرحله اول و دوم پل اسپیرال ورودی مجتمع تفریحی هزار و یک شهر تهران