برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی 1 دستگاه پل رودخانه­ای و 8 تقاطع غیرهمسطح آزادراه (ارومیه - تبریز)
نام كارفرمای پروژه: وزارت راه و شهرسازی
تاريخ شروع پروژه: -
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
در این مطالعات طراحی پل روی رودخانه آجی‌چای و همچنین 8 تقاطع غیر هم سطح انجام شده است که به شرح زیر هستند:
تقاطع غیر هم سطح سرین-دیزج (قطعه 4- بر روی آزادراه)
تقاطع غیرهمسطح خورخور (قطعه 4- بر روی آزادراه)
تقاطع غیر هم سطح پادگان سید الشهدا (قطعه 4- بر روی آزادراه)
تقاطع غیرهمسطح سرای (قطعه 3- زیر آزادراه)
تقاطع غیرهمسطح آق گنبد(قطعه 3- زیر آزادراه)
تقاطع شبدری کامل خاصبان (تقاطع آزادراه با جاده تبریز-آذرشهر)
تقاطع اسفنجان (تقاطع آزادراه با جاده اسکو-کندوان)
تقاطع سهند (محل اتصال آزادراه ارومیه-تبریز به آزاد راه تبریز-سهند)
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.