ارزیابی اقتصادی طرحهای احداث راه‌آهن
 
 جزایر ایران و نقش آنها در عملكرد توسعه‌ای بنادر در آینده
 
 مكان‌یابی بندر جدید در سواحل جنوب كشور
 
 پیش‌بینی ترافیك دریایی بنادر تجاری ایران تا سال 1394
 
 پیش‌بینی حجم ترانزیت غیر نفتی در بنادر كشور
 
 شناسایی پسكرانه‌های بنادر كشور با توجه به هزینه و زمان حمل كالا
 
 مطالعه رودخانه كارون در بازه اهواز بعنوان مسیر حمل‌ و‌ نقل شهری- گردشگری
 
 كاربرد روش رسم گراف جهت تحلیل ظرفیت شبکه حمل‌ونقل ریلی داخل كارخانجات فولاد خوزستان
 
 ساخت و پرداخت مدل شبیه سازى رایانه اى براى بهینه سازى سیستم حمل ونقل شرکت فولاد خوزستان
 
 برآورد تعداد ناوگان حمل‌ و نقل ریلی مورد نیاز جهت اجرای برنامه توسعه شركت فولاد خوزستان
 
 گلوگاه‌های جاده‌ای و ریلی مؤثر بر سیستم بندری كشور
 
 ارائه مدل کارای جریان مواد برای تحقق طرح توسعه شرکت فولاد خوزستان
 
 استراتژی‌های توسعه بنادر كشور
 
 مكان‌یابی جایگاههای CNG برون‌شهری با استفاده از محیط سیستمهای اطلاعات جغرافیایی
 
 دستاوردهای طرح جامع مكان‌یابی جایگاههای CNG در سطح كشور
 
 توسعه فیزیكی بنادر در طرح جامع بنادر بازرگانی ایران
 
 آشنایی با دستاوردهای طرح جامع بنادر بازرگانی كشور
 
 مقایسه تفاوت اثر متغیرهای حجم ترافیک و درصد وسایل نقلیه سنگین بر سرعت جریان ترافیک در روز و شب
 
 بررسی مدل‌های تبیین کننده روابط حجم – سرعت با استفاده از داده‌های آزادراهی کشور: مورد مطالعاتی آزادراه‌های استان تهران
 

    صفحه 1 از 1 ( 19 ركورد )