جزایر ایران و نقش آنها در عملكرد توسعه‌ای بنادر در آینده

نویسندگان: علی فرهادزاده، محسن فتاحی اردکانی و مجتبی رفیعیان

ارائه شده در ششمین همایش بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی(ICOPMAS 2004)، تهران، 1383

    + نوشته شده در تاریخ 1383/06/15