برآورد تعداد ناوگان حمل‌ و نقل ریلی مورد نیاز جهت اجرای برنامه توسعه شركت فولاد خوزستان

نویسندگان: فهیمه خوش نیت، روزبه محقق زاده و خسرو آذری

ارائه شده در همایش ملی صنعت ناوگان ریلی كشور، تهران ، 1385

    + نوشته شده در تاریخ 1385/07/15