مكان‌یابی بندر جدید در سواحل جنوب كشور

نویسندگان: محمدجواد شهبازی و محسن فتاحی اردکانی

ارائه شده در ششمین همایش بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی(ICOPMAS 2004)، تهران، 1383

    + نوشته شده در تاریخ 1383/06/15