پیش‌بینی حجم ترانزیت غیر نفتی در بنادر كشور

نویسندگان: محسن فتاحی اردکانی، روزبه محقق زاده، رضا نوروزی سنایی و مسعود چیت ساز

ارائه شده در ششمین همایش بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی(ICOPMAS 2004)، تهران، 1383

    + نوشته شده در تاریخ 1383/06/15