استراتژی‌های توسعه بنادر كشور

نویسندگان: روزبه محقق زاده، مجتبی رفیعیان، امیر اعتماد شهیدی و طاهر ایزدپناه

مجله صنعت حمل و نقل، شماره 271، سال 1386

    + نوشته شده در تاریخ 1386/04/15