دستاوردهای طرح جامع مكان‌یابی جایگاههای CNG در سطح كشور

نویسندگان: محسن فتاحی اردکانی، امیررضا ممدوحی و غلامرضا فرزانه

ارائه شده در اولین كنفرانس ملی CNG، تهران، مردادماه 1387

    + نوشته شده در تاریخ 1387/05/25