توسعه فیزیكی بنادر در طرح جامع بنادر بازرگانی ایران

نویسندگان: علی پاکنژاد، روزبه محقق زاده، امیر اعتماد شهیدی و محمود توکلی

ارائه شده در هشتمین همایش بین‌المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، تهران، 1387

    + نوشته شده در تاریخ 1387/05/18