اتمام مطالعات امکانسنجی کمربند شمالی زنجان 1395/12/16

مطالعات امکانسنجی کمربند شمالی شهر زنجان به طول 23 کیلومتر از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان به این مشاور محول گردید. جاده ترانزیتی موجود شهر زنجان، با توجه به ساخت و سازهای به وقوع پیوسته در سالهای اخیر، در محدوده شهر قرار گرفته و نیاز به احداث یک جاده خارج از شهر برای سهولت تردد وسایل نقلیه سنگین به شدت احساس می شود. این مطالعات با موفقیت در اسفندماه 1395 به اتمام رسید.